Even voorstellen

Ellemieke Tempelaar is  psychosociaal hulpverlener en heeft een praktijk aan huis te Bunschoten-Spakenburg, is oprecht Christen en geeft hier waar wenselijk ook ruimte aan binnen het contact.

Afgestudeerd aan academie Gradatim en BIvT heeft ze o.a. kennis in huis van therapie , coaching, preventie en welzijn. Ze volgde modules over stromingen in de psychologie, gedragsleer, rouw en verlieskunde, psychologie van de levensloop, psychosociale therapie, ethiek, zingeving en wereldbeschouwing,  groepsdynamica, gedragsveranderingen in gezinnen, psychosomatiek, psychiatrie, communicatietheorie, transactionele analyse (TA), rationeel emotieve therapie (RET), neuro linquistisch programmeren (NLP), systemen en cognitieve therapie (CT). Ze volgde leertherapie en deed binnen Philadelphia onderzoek naar de invloed van de begeleider op het leerproces van de beperkte client voor wat betreft de weerbaarheid. Ze haalde aanvullende certificaten voor o.a. medische basiskennis, persoonlijkheidsstructuren, communicatievaardigheden, autisme, begeleiden van en bij traumatische ervaringen, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de gehandicaptenzorg, basistrainer Leerbaar&Weerbaar, HSP kinderen. Ook mag ze zich EMDR therapeut noemen en is supervisor EMDR voor studenten van BIvT.

Ellemieke is een mensenmens. Ze heeft passie voor haar werk waarin ze elke keer weer op zoek gaat naar een persoonlijk contact van hart tot hart.  Een goede hulpverlening komt pas tot stand als de basis van het contact goed is gelegd en er een gelijkwaardige relatie ontstaat zonder rang of stand, oordeel of vooringenomendheid.

Ellemieke heeft veel ervaring met het begeleiden van gesprekken zowel individueel als binnen groepen en heeft van daaruit in 2006 de werkvorm ‘in gesprek’ ontwikkeld om gesprekken op een ongedwongen manier en tegelijk effectief te doen verlopen.

Daarnaast is zij projectleider van ‘AndersOm’. ‘AndersOm’ wil openheid helpen bevorderen rondom LHBTI+ en dat doen in een sfeer van openheid, gelijkwaardigheid en respect zonder oordeel, niet polariserend of provocerend.

Veel clienten met problematiek rondom dit onderwerp weten de praktijk inmiddels te  vinden. Ook is er inmiddels een uitbreidingset bij de werkvorm ‘In Gesprek’ontwikkeld over LHBTI+ en kwam in April de interactieve reeks ‘Inside-Out’ uit. Dit is een reeks van vier bijeenkomsten waarin christenen het gesprek aangaan over LHBTI+

What do you want to do ?

New mail