Psychosociale Therapie

Psychosociale therapie kan worden ingezet wanneer ervaringen uit het verleden je belemmeren in je dagelijks bestaan. Als het probleem niet zomaar direct op te lossen is. Als het nodig is iets drastisch te veranderen in je leven om verder te kunnen. Als er patronen zijn ontstaan die je tegenwerken. Een psychosociaal therapeut gebruikt gericht verschillende uitgangspunten en technieken om te werken aan bewustwording, inzicht en het zelf oplossend vermogen. Er wordt gestart met een intake gesprek van een uur. Tijdens dit gesprek is er een wederzijdse kennismaking en de hulpvraag wordt besproken. Als het klikt en er is wederzijds vertrouwen om verder te gaan wordt aan de hand van het intake gesprek een plan opgesteld en in een vervolggesprek overeengekomen. Daarna wordt uitgegaan van een gemiddelde van tien sessies. Sommige mensen hebben meer nodig, anderen kunnen met minder.

Therapie wordtdoor veel zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor een opverzicht op: https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html