Psycho-sociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is hulpverlening die er op is gericht verstoringen in de wisselwerking van de persoon en zijn sociale omgeving op te lossen.

Soms loopt het even niet zo lekker in het leven en kan je stuiten op problemen waar je zelf niet uit komt. Er kan sprake zijn van problemen op één of meerdere levensgebieden. Te denken valt aan problemen op het gebied van gezondheid, op het gebied van denken en beleven, op sociaal, materieel of maatschappelijk gebied. Een probleem op het ene gebied kan zijn weerslag hebben op het andere gebied. De aparte levensgebieden staan allemaal met elkaar in verbinding. Soms heb je even ondersteuning nodig om orde aan te brengen en oplossingen te vinden omdat je daar zelf en binnen je eigen omgeving niet meer uit kunt komen.

Een psychosociaal hulpverlener helpt de situatie in kaart te brengen en gaat samen met je op zoek naar oplossingen om vervolgens daarna weer zelf verder te kunnen. De hulpverlener maakt hiervoor een programma op maat en gaat samen met je aan de slag. Het is een laagdrempelige kortdurende hulpverlening. Gemiddeld kan men uitgaan van tien sessies. Soms is het nodig om na een tijdje nog eens langs te komen.