Inside-Out

Inside-Out
Welke kerkelijke gemeente worstelt er vandaag de dag niet met vragen over homoseksualiteit en genderidentiteit? Thema’s die verlegenheid en zelfs terughoudendheid op kunnen roepen. Het gesprek erover wordt vaak als moeilijk ervaren. Dat geldt ook voor ouders van LHBTI+-kinderen.

Wanneer je kind uit de kast komt, gebeurt het vaak dat ouders er niet over kunnen of mogen praten. Alsof je als ouders ineens in de kast zit! In deze worsteling is er juist behoefte aan steun en een luisterend oor binnen de eigen kerkelijke gemeente. Dit is de reden dat Inside-Out is ontwikkeld!

Wat is het?
Inside-Out is een pakket met beeld- en gespreksmateriaal voor een reeks van vier avonden. Het is een hulpmiddel om in een groep met elkaar in gesprek te gaan over LHBTI+ vragen. Elke bijeenkomst biedt een afwisselend programma: een korte opening bij de bijbel, een korte documentaire en diverse gespreks- en verwerkingsvormen. Inside-Out is met zorgvuldigheid ontworpen. Kerken uit elke denominatie kunnen hiervan gebruik maken. Het programma biedt geen mening of visie maar helpt het gesprek procesmatig en in liefde met elkaar aan te gaan. De eigen gemeente is richtinggevend in het zoeken naar de bijbelse koers.

Vier avonden
Inside-Out gaat in vier avonden langs de volgende thema’s:

  • Inleven, feiten en fabels, over vooroordelen, waarheden en onwaarheden.
  • Doorleven, elkaar zien en horen, zonder oordeel naast de ander staan.
  • Meeleven, over geloven en verbinden.
  • Gemeenteleven, lef en liefde, over naast iemand staan en kijken naar de toekomst.

    Jan en Josje vertellen elke bijeenkomst hun persoonlijke verhaal en hun ervaringen als ouders van een homoseksuele zoon in een korte documentaire. Hieronder krijg je vast een indruk. Het beeldmateriaal is gemaakt door Anna Stienstra.

Waar verkrijgbaar?
Inside-Out is verkrijgbaar bij Stichting Wijdekerk en AndersOm. Denk je nu: Inside-Out is ook iets voor onze gemeente! Stuur dan een mail naar: info@praktijk-ingesprek.nl of naar info@wijdekerk.nl. We kijken dan samen naar wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Er zijn verschillende opties om met dit materiaal aan de slag te gaan. Je kunt het materiaal bestellen en er met eigen mensen mee aan de slag gaan, maar je kunt ook kiezen voor begeleiding van een professionele gespreksleider van AndersOm of een vrijwilliger van Wijdekerk.

Wanneer je het onderwerp LHBTI+ bespreekbaar wilt maken in je gemeente is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Mensen voelen zich niet altijd even veilig om een gevoelig onderwerp als dit bespreekbaar te maken. Daarom is het van groot belang om een goed plan te hebben. AndersOm biedt een introductiegesprek aan van twee uur waarin naast het wegwijs maken in het programma van Inside-Out, ook samen gekeken wordt naar waar je als kerk in het totaalplaatje op moet letten en wat de juiste timing en volgorde van acties is bij het aangaan van gesprekken.

Kosten
Een Inside-Out pakket is aan te schaffen voor €100,00 excl. 21% BTW. Voor begeleiding van vier avonden door een vrijwilliger van Wijdekerk worden alleen de reiskosten in rekening gebracht. Wanneer je liever professionele begeleiding wil dan start het met een orienterend gesprek. In dat gesprek worden de mogelijkheden voorgelegd van procesbegeleiding in zijn geheel waarin het materiaal van Inside-Out en eventueel ook de werkvorm InGesprek een plaats krijgen. Wanneer n.a.v. dat gesprek wordt gekozen voor deze begeleiding wordt er gestart met een introductie en de aanschaf van het Inside-Out pakket. Dit kost dan samen €250,00 excl. 21% BTW en reiskosten. Tijdens de introductie (meestal met de pastorale raad) wordt er afgestemd hoe ieder persoonlijk in het onderwerp zit, waar de kerkelijke gemeente op dit moment staat en welke stappen er uitgezet kunnen worden. Voor de begeleiding die dan vervolgens gewenst is wordt een offerte op maat gemaakt.

Inside-Out is financieel mogelijk gemaakt door LCC+ projecten in samenwerking met stichting Wijdekerk.

De inhoud is ontwikkeld door
• Ellemieke Tempelaar van AndersOm
• Anna Stienstra van Anne Stienstra Media
• Stichting Wijdekerk

Goede gesprekken

Zo goed om uit te wisselen

Tijdens de pilot middag wordt er hard gewerkt
Feestelijke lekkernij ter ere van Inside-Out