Werkvorm In Gesprek

Effectief en prettig communiceren

Heeft u ook zo’n hekel aan discussies waarbij mensen door elkaar praten, van het onderwerp afdwalen, niet naar elkaar luisteren, het hoogste woord hebben of juist niet aan bod komen, elkaar meningen opdringen, elkaar niet uit laten praten? En wordt u ook zo blij van soepel lopende discussies, daadkrachtige gespreksleiders, ontspannen woordenwisselingen en heldere conclusies? Met de werkvorm ‘In gesprek’ is het op een prettige manier mogelijk om zinvol met elkaar van gedachten te wisselen. Het is een werkvorm met de gezelligheid van een ouderwets bordspel en de voldoening van een goed gesprek. Het inzetten van de werkvorm zorgt er voor dat, hoe verschillend er ook wordt gedacht, elke mening telt en elke deelnemer ruimte en respect ervaart voor zijn/haar inbreng.

Voor wie

De werkvorm heeft zich al vele malen bewezen in verschillende groepen en teams. het oorspronkelijke spel is bedoeld voor kerkelijke groepen door de bijbehorende kaartjes die gaan over het christelijk leven. maar al vele malen zijn kaartjes op maat gemaakt voor bedrijven of teams in de zorg.

Nieuw set kaarten voor discussie rondom  LHTB+

Wat gebeurt er als je uit de kast komt. Hoe gaan ‘ouders van’ hier mee om. Hoe word je wel of niet opgevangen en ondersteund door je kerkelijke gemeente; je socale netwerk. Welke lastige momenten brengt dat met zich mee. Hoe ga je daar mee om. waar loop je persoonlijk tegenaan? Allemaal punten die aan de orde komen in de uitbreidingsset LHTB+. Je kunt er voor kiezen een werkvorm aan te schaffen met de standaard set over het christelijk geloof of met de 75 kaartjes LHTB+. Ook is het mogelijk de tweede set los bij te bestellen.

Voor kerkelijke gemeentes en groepen

De werkvorm In gesprek is uitgerust met een set van 75 kaartjes over het christelijk geloof. Het heeft zich al talloze malen bewezen als een prettig hulpmiddel om het persoonlijk geloofsleven te delen en verder te verdiepen. De werkvorm zorgt voor effectieve discussies waar de tijd goed wordt benut en waar zinnige gesprekken ontstaan. Er zijn kerken die deze werkvorm standaard in huis hebben zodat elke groep er gebruik van kan maken. Het is ook zeer geschikt voor christelijke vriendengroepen om eens op een andere manier de vriendschap te beleven. Voor vele mooie gespreksmomenten van tien tot tachtig of nog ouder. Kijk bij de praktiche informatie voor bestellen.

Voor teams binnen bedrijven of zorginstellingen

Met deze werkvorm is een leuke teammiddag te organiseren die gezelligheid brengt en tegelijkertijd verdieping. Wilt u eens aan de slag met onuitgesproken spanningen of wilt u eens brainstormen over vernieuwingen of is het dringend nodig dat de neuzen meer in de zelfde richting komen te staan? Het is uitstekend geschikt voor teams die verdieping zoeken of zelfs serieuze beslissingen willen nemen. Praktijk in Gesprek maakt onderwerpen op maat voor uw bedrijf of instelling. Er zijn drie mogelijkheden voor ondersteuning:

  1. Coordinerend en adviserend
  2. Uitvoerend
  3. Gecombineerd

Spel in Gesprek3