Psychosociale hulpverlening: tarieven

Praktijk In-gesprek em.tempelaar@gmail.com 06-13896821

U kunt een afspraak maken voor kennismaking. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en kijken we of er een ‘klik’ is.
Na het gesprek wordt er gekeken of we daadwerkelijk met elkaar ‘in zee’ gaan. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en zicht op oplossingen.                                        Dit gesprek kost €35,00 excl. BTW.

Elke volgende sessie van 1 uur kost €45,00 excl. BTW en mocht er meer tijd nodig zijn per sessie tot een maximun van anderhalf uur zal dat uiteraard ook in rekening worden gebracht.

De tarieven zijn bewust laag gehouden omdat de praktijk nog niet is ingeschreven bij een beroepsvereniging en men dan meestal niet in aanmerking komt voor vergoeding via de verzekering.

 

Psychosociale hulpverlening: wat is het

Psychosociale hulpverlening is hulpverlening die er op is gericht verstoringen in de wisselwerking van de persoon en zijn sociale omgeving op te lossen.

Soms loopt het even niet zo lekker in het leven en kan een mens stuiten op problemen waar hij zelf niet uit kan komen. Er kan sprake zijn van problemen op één of meerdere levensgebieden. Te denken valt aan problemen op het gebied van gezondheid, op het gebied van denken en beleven, op sociaal, materieel of maatschappelijk gebied. Een probleem op het ene gebied kan zijn weerslag hebben op het andere gebied. De aparte levensgebieden staan allemaal met elkaar in verbinding. Soms heb je even ondersteuning nodig om orde aan te brengen en oplossingen te vinden omdat je daar zelf en binnen je eigen omgeving niet meer uit kunt komen.

Een psychosociaal hulpverlener helpt de situatie in kaart te brengen en gaat samen met je op zoek naar oplossingen om vervolgens daarna weer zelf verder te kunnen. De hulpverlener maakt hiervoor een programma op maat en gaat samen met je aan de slag. Het is een laagdrempelige kortdurende hulpverlening. Gemiddeld kan men uitgaan van tien sessies. Soms is het nodig om na een tijdje nog eens langs te komen.

Nieuwe spel “in gesprek” is uit! in professionele uitvoering

image

Donderdag 20 juni is in het Nederlands dagblad een artikel geplaatst met betrekking tot het nieuwe spel “in gesprek”.

Je kunt het nu bestellen! Voor informatie: em.tempelaar@gmail.com

Het spel is te bestellen door €37,50 + € 7,50 verzendkosten over te maken op bankrekening NL47RABO 0303 9701 46 tnv: Praktijk Ingesprek
o.v.v. ingesprek + uw adres

Afhalen ook in andere plaatsen eventueel mogelijk in overleg.