Psycho-educatie – praktisch

Educatie
Hoe: In een groep van minimaal drie en maximaal zes personen krijgt u uitleg over wat de diagnose inhoudt, wat het betekent en worden u bruikbare tips aangereikt. 
Duur: Twee bijeenkomsten van een uur.
Kosten: Vraag dit aan via het contactformulier

Koffie en thee inbegrepen

Cursus voor ouders van kinderen met AD(H)D
Hoe: In een groep van minimaal zes personen krijgt u kennis aangereikt die u direkt effectief in kunt zetten in de omgang met uw kind. Er wordt  wederzijds gedeeld en tips worden uitgewisseld.
Duur: Vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.
Kosten: Vraag dit aan via het contactformulier

Koffie en thee inbegrepen

Individuele begeleiding van kinderen met AD(H)D
Hoe: Door middel van een oplossingsgerichte methode leggen we de nadruk op datgene wat het kind kan leren en niet op wat het af moet leren.
Duur: Aantal sessies in overleg                                                                                                                                     Kosten: Vraag dit aan via het contactformulier
Lotgenotencontact voor naasten van mensen met dementie
Hoe: In een groep van minimaal zes personen gaat u onder begeleiding in gesprek. Er wordt  wederzijds gedeeld en tips worden uitgewisseld.
Duur: Vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.

Kosten: Vraag dit aan via het contactformulier

Koffie en thee inbegrepen.