Psycho-educatie

Educatie

Jij of je naaste kreeg een diagnose bij een psychiater. Je wilt weten wat dat betekent in je leven, hoe je hier mee om kunt gaan en bent op zoek naar bruikbare tips. Een psychosociaal hulpverlener helpt je hierbij op weg.

Lotgenotencontact

Cursus voor ouders van kinderen met AD(H)D

Bent u soms ook zo op zoek naar mensen die ervaren hoe het is voor kinderen te zorgen met AD(H)D die een specifieke aanpak nodig hebben in de opvoeding? Hebt u het gevoel er alleen voor te staan, niet begrepen te worden door uw omgeving? Hebben uw partner en u een verschillende kijk op de opvoeding? Hebt u het gevoel in een negatieve spiraal terecht te zijn gekomen binnen het gezin? Bent u op zoek naar bruikbare en handige tips? Bent u vooral op zoek naar een positieve benadering? Wilt u graag dat uw kind een positief zelfbeeld ontwikkelt waar u als ouder aan bij kan dragen? In een serie van vijf bijeenkomsten krijgt u kennis aangereikt die u direct kunt  inzetten bij de begeleiding van uw kind. Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn: structuur, oplossingsgericht en positief bouwen aan vaardigheden, grenzen, het hoofd op orde en nog veel meer. Maximaal zes deelnemers.   Kijk bij praktische informatie voor data en kosten.

Kinderen  AD(H)D ontmoeten elkaar

Wil jij je sterke kanten ontdekken? Zeker dat je ze hebt! Door middel van leuke creatieve werkvormen gaan we in gesprek met elkaar. In vijf bijeenkomsten van een uur ontmoet je andere kinderen die ook op zoek willen naar hun mogelijkheden. We gaan elkaar aanmoedigen en helpen.

Individuele begeleiding van kinderen met AD(H)D

Als je kind de diagnose AD(H)D krijgt vallen er misschien heel veel puzzelstukjes op z’n plaats. Een kind met AD(H)D heeft heel veel mogelijkheden en positieve kanten. Vaak worden die positieve kanten onderbelicht en ontwikkelt het kind een negatief zelfbeeld. Het is belangrijk voor het leven die mogelijkheden en positieve kanten te behouden of weer naar voren te halen. Soms is het nodig om een kind een tijdje individueel te begeleiden. Bij Praktijk in Gesprek wordt er door middel van een oplossingsgerichte methode het beste uit het kind gehaald. De stappen die verwerkt worden in de begeleiding zijn: wat is AD(H)D, bewustworden van eigen mogelijkheden en het in praktijk brengen van vaardigheden. Hiervoor wordt een programma op maat gemaakt en doelen opgesteld. Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats om in kaart te brengen wat de hulpvraag is. Tussentijds vinden er tussenevaluaties plaats. Er wordt samengewerkt met ouders, leerkracht en/of voor het kind belangrijke anderen.

Lotgenotencontact voor naasten van mensen met dementie

Wat kan een mens er soms naar verlangen eens even te praten met mensen die begrijpen waar je het over hebt. Wat kan het een verademing zijn als mensen je kunnen helpen met bruikbare tips. In Nederland zijn er naar schatting 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie. Veel mantelzorgers zijn overbelast.